bus accident – again!… bussionnettomuus – taas!


These kinds of accidents happen far too often here in Egypt!
Speeding, irresponsible driving in general kills 8.000 people yearly.
In this year that figure is certainly higher…

Näitä onnettomuuksia tapahtuu Egyptissä aivan liian usein!
Ylinopeudet, holtiton liikennekulttuuri yleensä, tappaa 8.000 ihmistä vuosittain.
Tänä vuonna tuo luku on varmasti suurempi…

The article is here / uutinen täällä:

http://www.dailystaregypt.com/article.aspx?ArticleID=17504

Leave a Comment